Het vormingsmoment voor begeleiders wordt terug ingevoerd, nadat het tussen 1 oktober 2017 en  12 maart 2020 al verplicht was.  Vanaf 1 maart 2024 moet iedereen die een kandidaat-bestuurder met een voorlopig rijbewijs M36 of M12 (waarbij een begeleider vereist is), een opleiding volgen bij onze rijschool.  Aangezien de kandidaat-bestuurder twee begeleiders kan aanduiden, moet elke begeleider deze opleiding volgen.

Als je in het verleden reeds het vormingsmoment volgde, moet je het niet opnieuw volgen, als dat minder dan 10 jaar geleden is.  Als dat wèl langer dan 10 jaar geleden is, moet je het vormingsmoment wel opnieuw volgen.

De overheid beperkt het aantal inschrijvingen per sessie tot 20 personen.   Hierop zijn geen uitzonderingen mogelijk. We geven altijd voorrang aan mensen die bij de (online) inschrijving ook meteen het verschuldigde bedrag van 20€ overschrijven.

Meer info vind je via deze link.

nuttige info

  • De begeleider moet verder minstens 8 jaar houder zijn van een Belgisch of Europees rijbewijs B en mag de laatste drie jaar niet vervallen zijn van het recht tot sturen.
  • Tijdens het vormingsmoment krijgt hij praktische tips om het leren rijden op een veilige en correcte manier aan te pakken
  • er is geen test voorzien van de wegcode, aangezien het hier over een informatieve cursus gaat
  • De begeleider moet kunnen aantonen dat hij/zij minstens 5 maanden vóór het praktijkexamen de cursus gevolgd heeft.
  • De cursus heeft een geldigheid van 10 jaar
  • Jouw aanwezigheid wordt digitaal geregistreerd in een databank van de Vlaamse Overheid.  Het examencentrum controleert of je het verplichte vormingsmoment hebt gevolgd.  Je krijgt een begeleidersattest nadat je het moment hebt gevolgd.
  • Bij het begin en op het einde van een vormingsmoment zal je je digitaal moeten aan melden via de app ‘itsme‘.  We dringen er op aan dat je ervoor zorgt dat je dit kan doen met je smartphone.  De lesgever zal, mocht dat nodig blijken, je bijstaan om de registratie mogelijk te maken.
  • Je komt best een tiental minuten voor de sessie begint, aangezien er hoogstwaarschijnlijk 20 mensen zullen moeten  geregistreerd worden.

Tarieven & AGENDA

Vormingsmoment
Vormingsmoment€ 20,-

Prijzen inclusief 21% BTW

Agenda Vormingsmoment

Inschrijven

Wil je inschrijven voor één van onze opleidingen? Dat kan makkelijk online.