Lesgevers gezocht!

 1. Er is momenteel een groot tekort aan rijlesgevers omdat:

  • er een toenemende vraag is naar rijschoolopleidingen
  • de taken en specialisaties steeds verder uitbreiden: terugkommomenten, rijangst, verkeersveiligheidsprojecten, ..
  • de bestaande lesgevers doorgroeien naar opleidingen zwaar vervoer en motorfiets
  • de rijschoolsector te maken krijgt met een golf aan vergrijzing..

  Nochtans biedt het beroep als rijlesgever veel opportuniteiten:

  • je draagt bij aan een belangrijke maatschappelijke doelstelling
  • je kan grotendeels zelfstandig werken
  • je ervaart veel sociaal contact
  • er is een flexibele arbeidstijd invulling: een combinatie tussen het privé en professioneel leven is perfect mogelijk
  • er zijn veel terwerkstellingskansen in een boeiende groeisector
  • je ervaart een persoonlijke nieuwe uitdaging
  • het is een job met veel variatie
   • meer brevetten = meer keuzemogelijkheden
   • specialisaties: vormingsmoment, terugkommoment, rijangst overwinnen, …
  • Je krijgt zeker de mogelijkheid om in dienst te treden bij onze rijschool!

  De wettelijke voorwaarden om lesgever te worden zijn:

  Rijbewijs:

  ❍ Lesgever theorie of praktijk

  • min. 3 jaar houder zijn van een geldig rijbewijs B
  • min. de categorie van voertuig waarmee les gegeven wordt

  ❍ Niet vervallen geweest zijn van het recht tot sturen

  ❍ Niet veroordeeld zijn voor bepaalde (zware) inbreuken

  ❍ Blanco uittreksel uit het strafregister model 596.1-7 (rijscholen)

  ❍ Houder zijn van een attest van rijgeschiktheid voor bestuurders

      groep 2 (enkel praktijk) – medisch onderzoek bij arbeidsgeneesheer

  à Bij twijfel vooraf advies inwinnen bij huisdokter

  ❍ Theorielesgever: houder zijn van diploma hoger secundair
    onderwijs

  ❍ Niet verenigbaar met de functie:

  • tolk bij het theorie-examen
  • functie in een technische controle voor motorvoertuigen

  ❍ Houder zijn van een stage- of instructietoelating lesgever

  Het profiel van een rijlesgever is:

  ❍ Goede gezondheid

  ❍ Uithoudingsvermogen

  ❍ Verzorgd voorkomen

  ❍ Duidelijke articulatie

  ❍ Verantwoordelijkheidsbesef

  ❍ Aanpassingsvermogen

  ❍ Tact

  ❍ Zelfbeheersing

  ❍ Stressbestendigheid

  ❍ Stiptheid

  Herken je jezelf in dit profiel, dan kan je onze opleiding volgen:

  Die bestaat uit:

  ❍ Module verkeersreglementering: 8 zaterdagen x 7,5 u = 60 uur (Brugge)

  ❍ Module mechanica: 4 zaterdagen x 7,5 u = 30 uur (Brugge)

  ❍ Module methodieken: 4 zaterdagen x 7,5 u = 30 uur (Brugge)

  ❍ Module ‘leren leren’ 8u:  3 woensdagavonden (online)

  ❍ Deze door het MOW erkende opleiding betekent dat je een stageduurvermindering 25% kan krijgen (je hoeft maar 225 uur stage lopen i.p.v. 300 u)