Onze rijschool is een erkend dienstverlener bij de KMO-portefeuille.

Elk bedrijf gevestigd in Vlaanderen met een aanvaardbare activiteit kan een aanvraag indienen.  Je kan ENKEL voor de opleidingen voor de rijbewijzen B+E – C & C+E een dossier aanvragen.  

Extra Voorwaarde: De opleidingen moeten in functie zijn van de actuele beroepsactiviteiten van de kandidaat – bestuurder. Syllabussen, catering en examenbegeleidingen of -retributies kunnen niet via de KMO-portefeuille gesubsidieerd worden.

Het bedrijf moet ZELF instaan voor het indienen van een subsidieaanvraag in via de website op basis van de opleidingskost (excl. BTW).

De tussenkomst in de opleidingskosten bedraagt 20% of 30% (volgens de omzet van het bedrijf).

VTI Rijschool IEPER bezorgt de aanvrager een factuur, waarna een subsidieaanvraag kan worden ingediend.

Het bedrijf bezorgt aan VTI Rijschool IEPER een ondertekende overeenkomst, waarbij beide partijen zich akkoord verklaren.

Pas nadat deze formaliteiten zijn afgewerkt, wordt een concrete planning opgemaakt, en voorgesteld aan de aanvrager. 

Het bedrijf dient ten laatste 14 dagen voor de start van de opleiding de subsidie aan te vragen.