Er bestaan twee mogelijkheden om je in te schrijven in onze rijschool:

Voor elke categorie van rijbewijzen bestaat er een theoretisch examen, waarvoor je eerst moet slagen, vooraleer je aan de praktische opleiding kan beginnen.

Wij voorzien cursussen die je kan volgen om je voor te bereiden op dat theoretisch examen.  Wij verkopen ook boeken, die je kan gebruiken om je voor te bereiden op dat examen.

Vanaf het moment dat je denkt klaar te zijn om het gewenste theoretisch examen af te leggen, neem je contact op met één van de bestaande examencentra, en maak je een online reservatie.  Vergeet niet dat je in ieder geval je identiteitskaart moet mee hebben wanneer je je aanbiedt om het examen af te leggen. 

Onze lessen kunnen altijd worden gegeven elke werkdag tussen 08:00 uur en 20:00 uur, Op zaterdag is dat mogelijk tussen 08:00 uur en 17:00 uur.

Wij werken niet met een wachtlijst.  Om lessen te kunnen inplannen maken wij telkens opnieuw een drieledige puzzel: we hebben een lesgever nodig, we hebben een voertuig nodig, en we hebben uiteraard ook iemand nodig die les kan komen volgen.  Twee stukjes van de puzzel zijn reeds bekend: wanneer is er een voertuig vrij, en wanneer kunnen we daar een lesgever voor voorzien.  Voor het derde stukje ben jij nodig.  We moeten weten wanneer je kan komen om de les te volgen.  Daarom gaan we altijd vragen wanneer je je kan vrij maken om les te volgen.  Je kan dat aangeven als je je op kantoor bij ons komt inschrijven, en ook op ons inschrijvingsformulier bestaat de mogelijkheid om ons een idee te geven wanneer je in normale, doordeweekse omstandigheden vrij bent.  Belangrijk daarbij is op te merken dat je best zo veel mogelijk momenten opgeeft.  Als je bijvoorbeeld enkel zaterdagvoormiddag opgeeft als mogelijk lesmoment, dan gaan wij enkel kijken wanneer er op die momenten een mogelijkheid bestaat een les te plannen.

Je begrijpt dat de meeste mensen op dezelfde tijdstippen vrij zijn om les te volgen.  Traditioneel ervaren wij dat er veel vraag is om ‘s avonds, op woensdagnamiddag of op zaterdag les te volgen.  Het resultaat is dat op die momenten meestal niet de mogelijkheid bestaat om in de nabije toekomst een plaats voor jou te voorzien, gezien de grote vraag, en het beperkte aanbod aan lesgevers en lesvoertuigen.

Om toegelaten te worden tot het praktische examen moet je minstens 18 jaar oud zijn, en op de dag van je examen minstens 3 maand in het bezit zijn van een voorlopig rijbewijs M36 (met begeleider) of M18 (zonder begeleider).

Er bestaan twee mogelijkheden om een  examen te reserveren:

 • Je wilt het examen met je privé voertuig afleggen:  Je neemt rechtstreeks contact op met één van de examencentra, en je maakt zelf de reservatie.  Eén iemand moet je begeleiden tijdens dat examen (zelfs als je over een rijbewijs zonder begeleider beschikt)
 • Je wilt het examen met het voertuig van onze rijschool afleggen: je neemt contact op met ons (bij voorkeur via mail), wij zorgen dan voor de reservatie, een lesvoertuig en één van onze lesgevers om het examen te begeleiden.  Helaas moeten wij ons houden aan de tijdstippen die we doorkrijgen van het examencentrum.  Niet op elk moment van iedere dag kunnen examens plaats vinden via deze weg.

Hoe je een praktisch examen voor het rijbewijs B reserveert, kan je hierboven lezen.

De dag van het praktische examen zal er dan als volgt uitzien:

 •  Je meldt je aan aan het loket van het examencentrum.  Ofwel doe je het examen met het voertuig van de rijschool, en dan is er een lesgever mee, ofwel doe je het examen met je eigen voertuig, en dan ben je vergezeld door je begeleider, die op het voorlopig rijbewijs is vermeld, als je een rijbewijs met begeleider hebt. Als je over een voorlopig rijbewijs zonder begeleider beschikt, dan is die begeleider een persoon die reeds minstens 8 jaar een Europees rijbewijs van de categorie B heeft, en niet is vervallen verklaard om een voertuig te besturen tijdens de laatste 3 jaar.
 • Aan iedereen die zich aanmeldt zal worden gevraagd om de identiteitskaart en het (voorlopig) rijbewijs te tonen.  Ook de papieren van de auto zullen moeten worden voorgelegd (= inschrijvingsbewijs, geldig verzekeringsdocument, geldig keuringsbewijs)
 • Aan elke kandidaat-bestuurder zal ook gevraagd worden een retributie te betalen, vooraleer het examen kan plaats vinden
 • Iedere kandidaat-bestuurder zal gevraagd worden plaats te nemen achter een scherm van een computer, hij/zij zal daar de risico-perceptietest moeten afleggen.  Voorbeeld
 • Na het afleggen van die test zal de kandidaat-bestuurder zich naar zijn/haar voertuig mogen begeven.
 • Na enige tijd zal er een examinator naar het voertuig komen, daar zal worden gevraagd om enkele voorafgaande controles uit te voeren (aanduiden vloeistoffen, staat van de banden, bediening van het voertuig, ..
 • Tenslotte zal de examinator, samen met de kandidaat-bestuurder en de begeleider plaats nemen in het voertuig.  
 • Tijdens de rit zal de examinator vragen om twee manoeuvres uit te voeren, en zal hij de opdracht geven om zelfstandig een bepaalde bestemming te bereiken
 • Na de examenrit komt een evaluatie, waar de kandidaat-bestuurder, de begeleider en de examinator overlopen wat er gebeurd is tijdens de rit, en welke invloed dat dit had op het eindresultaat

Er bestaan verschillende praktische examens:

 •  rijbewijs AM (bromfiets): je moet verplicht (volgens de wet) eerst vier uur praktische rijles volgen.  Je moet geslaagd zijn voor een theoretisch examen, je kan dat ten vroegste doen vanaf de leeftijd van 15 jaar en 9 maanden. Je moet minstens 16 jaar oud zijn om de praktische lessen en het praktisch examen af te leggen.  Na de 4 uur verplichte les kan je een examen afleggen ofwel met je eigen bromfiets (dan maak je zelf een reservatie aan in het examencentrum) of, zoals de lessen, met de bromfiets van de rijschool (dan maken wij een reservatie aan)
 • rijbewijs A1, A2 of A (motorfiets):je moet verplicht 9 uur praktijk les volgen, en geslaagd zijn voor een theoretisch examen.  Je krijgt dan toelating om een praktische proef af te leggen (manoeuvres).  Als je daarvoor slaagt, kan je in het stad- of gemeentehuis een voorlopig rijbewijs aanvragen met een geldigheid van 12 maanden.  Ten vroegste na één maand kan je dan een tweede praktisch examen afleggen (openbare weg).  Slaag je daarvoor, dan heb je je rijbewijs A1, A2 of A verdiend!  De examens (manoeuvres) moeten met de motorfiets van de rijschool, en onder begeleiding van een lesgever plaatsvinden, dus daar maakt de rijschool de reservering.  De examens (openbare weg) kunnen zowel met de motorfiets van de rijschool (wij reserveren dan een plaats) of met het privé-voertuig (jij zorgt dan zelf voor een reservatie).  Vanaf het moment dat je kan aantonen (door de afgifte van een attest) dat je minstens 12 uur rijles hebt gevolgd in de rijschool, kan je de twee examens (manoeuvres & openbare weg) op dezelfde datum afleggen, maar dan enkel met de motorfiets van de rijschool.  Je kan ook beginnen met eerst 9 uur rijles te volgen, en pas na het slagen voor het eerste examen, de drie uur extra les volgen, om daarna met de motorfiets van de rijschool het tweede examen af te leggen (maar dan is dat -vanzelfsprekend- op een verschillende datum.
 • Rijbewijs B+E, C en C+E: alle rijbewijzen die +E zijn, zijn examens waar geen theoretisch examen moet worden voor afgelegd.  Je moet -uiteraard- wel in het bezit zijn van het rijbewijs B of C, vooraleer je het praktische examen kan afleggen.  Voor elke nieuwe categorie die je begint, moet je wel eerst slagen voor een theoretisch examen (hier, het rijbewijs C).  Je kan, als je dat wilt, voor elke categorie ook een voorlopig rijbewijs aanvragen, maar dan moet je een begeleider vinden die over het rijbewijs beschikt dat jij wilt halen.  Je moet ook minstens één maand in het bezit zijn van dat voorlopig rijbewijs vooraleer je een praktisch examen kan afleggen (met een privé-voertuig), dat moet voldoen aan de eisen die het examencentrum daaraan koppelt.  Indien je kiest voor een opleiding in de rijschool, dan is het niet nodig dat je een voorlopig rijbewijs aan te vragen, we zorgen dan voor een attest dat je toelating geeft om deel te nemen aan het praktisch examen.  Een wettelijk minimum van verplichte opleiding moet wel eerst gevolgd worden, vooraleer we dat attest kunnen afleveren.
 • Vanaf 1 oktober 2023 zal het voor iedereen die een examen voor het rijbewijs B (auto) wil afleggen, een opdracht zijn om via de GPS naar een bepaald punt te rijden.  Ook mensen die niet over een voertuig met GPS beschikken, zullen dat moeten doen.  Eventueel kan je ook een app op de Smartphone gebruiken (google maps – waze – tomtom, ..).  Het spreekt voor zich dat die smartphone dan niet in de hand mag worden gehouden, hij moet in een houder staan die vast aan het voertuig is bevestigd.  Indien dit allemaal niet mogelijk is, zal het examencentrum voor een GPS zorgen.
 • Vanaf 1 november 2023 zullen de voorwaarden voor het examen B+E (auto met aanhangwagen) veranderen.  Onder meer de tijdslimieten en het aantal keren dat er mag worden uitgestapt zullen aangepast worden.  Meer nieuws volgt hierover.
 • Vanaf 1 maart 2024 worden twee zaken aangepast voor de mensen die op weg zijn naar een rijbewijs B:  de verplichte stageperiode zal niet langer 3 maanden zijn, maar vijf maanden.  Ook vanaf dat moment moet iedereen die een kandidaat-bestuurder met een voorlopig rijbewijs met begeleider wil leren rijden, een opleiding van 3 uur volgen bij een erkende rijschool.  De leerling mag nog steeds 1 of maximaal 2 begeleiders kiezen, die beiden aan deze voorwaarden moeten voldoen.